Persien 1

Järnvägsgatan 1, Ulricehamn

Huset är byggt år 1921 och ritat av arkitekt Ernst Torulf. Byggnaden har klara arkitektoniska kvaliteter och är mycket tidstypisk såväl till utformning som till material, vilka består av tegel och detaljer i natursten. Ursprungligen innehöll byggnaden post- och bankverksamhet. Fastigheten är belägen mitt i centrum och innehåller idag en restaurang och sex lägenheter. Lägenheterna är nybyggda tvåor och inflyttning var april 2015.