Partnering

Till våra större projekt erbjuder vi Partnering

Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift. Det hela baseras på ett förtroendefullt samarbete, där alla spelar med öppna kort och där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen.

Grundidén är att byggherren tidigt samlar all den kompetens som behövs för att realisera projektet. Vi undviker det traditionella stafettloppet där olika aktörer är inne i processen under en begränsad tid. I Partnering tas allas kompetens tillvara och alla arbetar tillsammans i projektet från ax till limpa.

Nyckelfaktorer i partnering:

  • Gemensamma mål
  • Gemensam ekonomi
  • Förtroende

Detta innebär full insyn i alla fakturor, kostnader och inköp. Ni får del av alla våra rabatter och deltar aktivt i inköpsprocessen med val av kvalitet och märke. Partnering är lönsamt för alla parter och framförallt lönsamt för beställaren. På alla inköp och underleverantörer tillkommer ett påslag på en procentsats som vi kommer överens om.

Eftersom vi har bygg-, el- och rörkompetens kan vi på ett effektivt sätt få arbetet att fungera smärtfritt. Vi arbetar över yrkesgränserna och behöver därför inte spilla tid genom att vänta på respektive yrkesgrupper. Kollision mellan yrkesgrupperna undviks därför också. Detta är ekonomiskt och kvalitetsmässigt mycket fördelaktigt. Allt arbete kan göras på smartaste, billigaste och lämpligaste sätt. Allt arbete sker efter svensk standard och brandskydd.