Huset & Gården

För oss är trivsel bland våra kunder av största vikt. Därför bör alla se till att följande punkter efterföljs.

Balkong och uteplats

Se till att du alltid lämnar dem gemensamma utrymmena i det skicka du själv vill mötas av. Håll ordning och släng ditt skräp!

Cyklar

Har du en cykel skall denne förvarar i det cykelrum som finns, alternativt på en plats där den inte står i vägen för eventuell utrymning eller stör någon av dina grannar.

Trapphus och Entré

Du som hyresgäst har stort ansvar att se till att det är städat och fint runt din entré. Ser du att det ligger skräp runt omkring, vänligen hjälp till och släng detta eller meddela oss.

Förråd, källare och vind

Förvara inte saker utanför ditt låsta förråd. Förvaras de på olämplig plats kommer det att slängas.

Sopor

Hushållssopor slängs i de gemensamma kärlen som finns till varje fastighet. Här får ni absolut inte slänga glas, wellpapp etc.