Vi vann nomineringen ”Årets Hus”

Vi är oerhört stolta och glada över att kunna meddela att vår fina fastighet Europa 1 har vunnit priset Årets Hus 2019. Roligt att fler än vi tyckte resultatet blev blev så bra! Huset totalrenoverades 2018-2019 och det byggdes totalt 10st nya lägenheter. Vi har bevarat så mycket av husets historia som varit möjligt och det har bidragit till fantastiska lägenheter. Nedan kan ni läsa motiveringen. Hela artikeln finns att läsa på ut.se

Motivering

Europa 1 – Hällströmska huset eller Hällströms hörna har genomgått en ambitiös renovering och ombyggnad både in- och utvändigt. Val av material och utförande har gjorts med stor noggrannhet och känsla.Byggnaden har tagit vara på kulturhistorien på ett föredömligt sätt. Stomme är av trä, fasaden av puts. Fönstren är nytillverkade men tidstypiska och är av typen flaggfönster. Taket är av tvåkupigt tegel, något som användes och ska användas oftare. Innergården har ett befintligt uthus/stallbyggnad som är målad i tidstypisk kulör. ”Golvet” på innergården är det befintliga och består av gatsten och kullersten.Bedömningsområdena är uppfyllda det vill säga byggnaden visar på gott byggnadsskick, stilkänsla, hållbart byggande, miljöanpassning och har tagit kulturhistorisk hänsyn. Man har även lyckats med att uppfylla sammanhang till övrig omgivning, helhet och idé, skala, funktion och inte minst har byggnaden tagit hänsyn till sunda material och lösningar.